Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK):

W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PPK to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych zapraszamy na oficjalną stronę poświęconą PPK:

>> Moje PPK <<

Kontakt:

Warta

Marta
Tel: 530 530 822

Warta

Edyta
Tel: 530 530 872

Warta

Iza
Tel: 509 224 384

Warta

Anna
Tel: 504 193 703

Telefony stacjonarne:

Adres e-mail: asekuracja109@wp.pl